Tønder Sogn og Kirke

Luthers Käthe og andre kvindfolk: 28. marts

28. marts kl. 19.30 er der sogneaften med forfatteren Pia Fris Laneth. Pia kaster lys over, hvordan reformationen på mange områder blev et tilbageslag for kvinders rettigheder og muligheder for at tilegne sig viden og uddannelse (som nonner havde gjort det i klostrene). Til gengæld blev ægteskabet i 1525, mellem den tidligere munk Martin Luther og den bortløbne nonne Katharina von Bora, et forbillede for protestantiske familier: En skarp arbejdsdeling i gensidig respekt og kærlighed samt en accept af, at mand og kvinde er lige for Gud. ”Hr. Käthe”, kaldte Luther sin kone i drillende respekt for hendes kompetente styring af deres husholdning i Wittenberg. Katharina var viljestærk, veluddannet og på mange måder sin mands jævnbyrdige. Århundreder senere banede dette menneskesyn vejen for, at kvinder fik borgerlige rettigheder på lige fod med mænd, og for at kirken forandrede sig til et værdigt åndeligt rum for begge køn. Sogneaftenen foregår i Brorsonhus.

Der er fri entré. Kaffen koster 25 kr.

cookie information