Tyske Gudstjenester i Tønder Sogn & Kirke

1. Basis for de almindelige tyske gudstjenester er ”Evangelisches Gottesdienstbuch” fra 1999, samt dens Ergänzungsband fra 2002.

Begrundelse:

Begge bind er autoriseret fra VELKD, den forenede evangelisk-lutherske kirke i Tyskland (Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands), med den daværende biskop fra Slesvig, Hans Christian Knuth i spidsen. Den er samtidigt autoriseret fra den Nordelbiske Kirke, som pålægger menighederne:

 • Det passer ikke til gudstjenestebogens rigdom, at menighedsrådene fastlægger detaljerne af gudstjenestens liturgi.
 • I stedet anbefaler vi, i overensstemmelse med koncepten af gudstjenestebogen, på grundlag af dens liturgi I som bekendt form, at bruge mulighederne for at udforme aktuelle variationer i hver tilfælde.
 • Vi anbefaler menighedsrådene derfor at danne en permanent gudstjenesteudvalg i menigheden, som har opgaven til at støtte menigheden i et levende gudstjenestepraksis.


2. På basis af Evangelisches Gottesdienstbuch bruger vi til de tyske gudstjenester i Tønder liturgi I (Grundform I ).

Se bilag: Oversigt over den almindelige tyske gudstjeneste i Tønder

3. Særlige liturgier bruger vi til de følgende tyske gudstjenester:

a) Gudstjenester med dåb følger:
VELKD: Agende III / Teilband 1 Amtshandlungen: Taufe, fra 2008

b) Gudstjenester til konfirmation og guldkonfirmation og med konfirmander følger:

VELKD: Agende III / Teilband 6 Amtshandlungen: Konfirmation, fra 2001.
c) Gudstjenesterne i den hellige uge og på påske følger:
VELKD: Agende II / Teilband 1: Passion und Ostern, fra 2011

d) Juleaften følger vi den gamle liturgi i Tønder

e) Høst / Erntedank

f) Totensonntag / Ewigkeitssonntag

g) I Friedensdekade bruger vi så vidt som muligt den fra EKD udgivet liturgi til

”Bittgottesdienst für den Frieden”

EKD_Bittgottesdienst_2017.pdf

h) Til Judika bruger vi så vidt som muligt gudstjenesteforslag fra Nordkirken:

https://www.sonntag-judika.de/

i) Til Kirchentagssonntag følger vi materiale og forslag fra DEKT
(Deutscher Evangelischer Kirchentag.) https://www.kirchentag.de/mitwirken/gastgeber_sein/kirchentagssonntag.html

j) I sommer (maj til september) fejrer vi gudstjenesterne kl. 19.30 som meditative Taizé-Gudstjenester, som for eksempel EG 789, med yderlige salmer fra Taizé.

k) til de 9 læsninger i adventstiden

l) til særlige musikgudstjenester, for eksempel Musikalische Adventsvesper

m) børnegudstjenester

n) skole- og ungdomsgudstjenester

4. Salmebøger:

Vi har hidtil brugt
a) Das Evangelische Gesangbuch. Ausgabe für die Nordelbische Kirche fra 1994

b) Og med godkendelsen fra biskoppen og menighedsrådet bruger vi også
Das Beiheft zum Evangelischen Gesangbuch in der Nordkirche „Himmel, Erde, Luft und Meer“ fra 2014.

c) For Taizé-gudstjenester har vi ud over de salmer fra Taizé i vores tyske salmebog, siden 2009 brugt „Die Gesänge aus Taizé“.
Vi har den ønske, at bruge den igen i fremtiden.

5. Læsninger og Prædikentekster:

a) Tekstrækker for læsningerne og prædikentekster:

 • følger indtil Totensonntag 2018: VELKD: Perikopenbuch / Lektionar, fra 1985
 • følger fra 1. Advent 2018: VELKD: Ordnung gottesdienstlicher Texte und Lieder, fra 2018
 • Ordnung_Gottesdienstlicher_Texte_und_Lieder_-_Textband.pdf


b) Læsningerne holdes fra lægpersoner eller præsten.

c) Læsningen må også holdes fra flere personer i skift.

d) Bibelteksterne læses i de følgende oversættelser:

 • Luther 1984
 • Luther 2017
 • Basisbibel
 • Gute Nachricht Bibel
 • Neue Genfer Übersetzung
 • Bibel in gerechter Sprache
 • Übersetzung nach Jörg Zink

e) Den tyske ordning har seks prædikenrækker. Ifølge ordningerne prædikkes over bibelske tekster fra evangelierne, breve og øvrige bøger fra det nye testamente, samt over tekster fra det gamle testamente.

f) Der må afviges fra den anbefalede læsning og prædikketekst

når der holdes en særlig tematisk prædikenrække
ved gudstjenesten med dåb
når en vikar holder gudstjenesten

6. For bøn og forbøn bruges:

a) fra præsten selv formulerede bønner

b) bønner fra Gottesdienstbuch og Ergänzungsband

c) bønner fra Ordnung gottesdienstlicher Texte und Lieder, fra 2018
d) der gottesdienst. Liturgische Texte in gerechter Sprache, fra 1998

e) Mensch, Gott! Das neue Gottesdienstbuch, fra 1997 (Martin Ahrens)

f) Das neue Gottesdienstbuch, fra 2001 (Ulrich Kock-Blunk)

g) Jugend Gottesdienst plus, fra 2001 (Hans-Martin Lübking)

h) LVH: gemeinsam gottesdienst gestalten 8: Gottesdienstportale

i) LVH: gemeinsam gottesdienst gestalten 12: Bitten, Loben und Bekennen

j) LVH: gemeinsam gottesdienst gestalten 17:
Im Namen Gottes: Trinitarische Eröffnungen und Gebet

k) Manfred Josuttis: Erleuchte uns mit deinem Licht.
Gebet zu den Gottesdiensten des Kirchenjahres

l) GottesdienstPraxis Serie A – Arbeitshilfen

m) Liturgieentwürfe für das Kirchenjahr, EKHN 1995

m) VELKD: Wochengebet:

http://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php

7. For Amtshandlingerne bruger vi de følgende liturgibøger fra VELKD:
a) Dåb: Agende III / Teilband 1 Amtshandlungen : Taufe, fra 2008

og fra 2018 den nye Taufagende fra VELKD:
http://www.velkd.de/gottesdienst/erprobung-taufe.php

b) Vielse: Agende III / Teilband 2 Amtshandlungen : Trauung, fra 2005

Her tilpasser vi liturgien de lovmæssige forskrifter om vielser i DK.

c) Begravelse: Agende III / Teilband 5 Amtshandlungen: Die Bestattung, fra 1996

Her tilpasser vi liturgien sådan, at der sker jordpåkastelse ved bisættelsen

d) Skriftemål: Agende III / Teilband 3 Amtshandlungen: Beichte, fra 1996

e) Agende III / Teilband 4 Amtshandlungen: Dienst an Kranken, fra 2006

og i øvrigt:

f) Agende IV / Teilband 1: Berufung - Einführung – Verabschiedung, fra 2012

8. Der fejres nadver/altergang

a) til alle tyske højmesser kl. 10.00

b) til påskenat, påskemorgen

c) til Erntedank,

d) til Totensonntag

e) til nadvergudstjenesten med konfirmanderne, aftenen før konfirmationen

f) til andre særlige eftermiddags- eller aftensgudstjenester

g) til særlige gudstjenester med konfirmanderne

9. Medvirken af lægpersoner:

a) Menigheden fejrer gudstjenesten, ikke præsten alene. Derfor må lægpersoner gerne medvirke i flere funktioner under gudstjenesten.

b) Bibelske læsninger holdes fra lægpersoner eller præsten.

c) Der skal gerne lægpersoner medvirke ved forbøn.

d) Lægpersoner skal gerne medvirke under uddeling af nadver, når det er muligt.

10. Den tyske aktivitetsudvalg har indsat et tysk gudstjenesteudvalg som underudvalg, som har opgaven til at støtte menigheden i et levende gudstjenestepraksis. Gudstjenesteudvalg gennemser de hidtil brugte liturgier og udvikler ny liturgiske forslag.

Oversigt over den almindelige tyske gudstjeneste
i Tønder, som vi har hidtil brugt den siden 2007

A ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG

Glockengeläut

9 Betschläge

Praeludium / Musik zum Eingang

Lied

Votum zur Eröffnung

[Gruß]

[Begrüssung]

[Psalm]

[Gloria Patri / Ehre sei dem Vater: EG 177.1]

[Hinführung zum Kyrie]

[Kyrie / Herr, erbarme dich: EG 178.2]

[Hinführung zum Gloria in excelis]

[Gloria in Excelsis / Ehre sei Gott]

[Gruß]

Tagesgebet / Kollekte

B VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS

[Alttestamentliche Lesung]

[Gesang]

[Epistel]

[Halleluja: EG 181.2]

[Gesang]

Evangelium mit Versikel EG 669.1

Glaubensbekenntnis

Gesang

Predigt

Kanzelsegen

Lied/Musik/Stille

Abkündigungen

[Lied/Musik - Dankopfer]

Fürbittengebet

[Vaterunser]

 

[C ABENDMAHL]

Lied

[Vorbereitung]

Salutatio / Gruss: EG 671

Lobgebet / Präfation

Sanctus / Dreimalheilig: EG 672.2

Vaterunser

Einsetzungsworte

Agnus Dei / Lamm Gottes: EG 190.2

Austeilung
[Wechselsang zum Dankgebet]

[Dankgebet]

D SENDUNG UND SEGEN

[Lied]

[Sendungswort]

Sendung: EG 677.2

Segen

[Lied]

Postludium / Musik zum Ausgang

---

[ … ] kann bortfalde / kann wegfallen

EG Das Evangelische Gesangbuch. Ausgabe für die Nordelbische Kirche fra 1994