Menighedsrådet

Torben Frederiksen

Formand

Torben Frederiksen

Tlf. 21 47 92 31

E-mail: tfsydjyl@gmail.com

Dirk Andresen

Næstformand

Dirk Andresen

Tlf. 51 52 26 56

E-mail: dirkandresen1@gmail.com

Allan Poulsen

Kontaktperson

Allan Poulsen

Tlf. 61 72 09 21

E-mail: poulsendanmark@mail.tele.dk

Foto kommer snart

Kasserer

Marianne Garder

Tlf. 24 96 01 74

E-mail: garderjensen@bbsyd.dk

Menighedsrådsmedlemmer:
Sine Kirstine Andersen

Sine Kirstine Andersen

Tlf. 20 22 41 93

E-mail: sinekirstineandersen@gmail.com

Christine Lassen

Christine Lassen

Tlf. 25 37 18 12

E-mail: chr@lassen-tonder.dk

Christian Breum Hansen

Christian Breum Hansen

Tlf. 74 72 20 06

E-mail: chrbreum@gmail.com

Bjarne Friis Pedersen

Bjarne Friis Pedersen

Tlf. 60 48 51 11

E-mail: bjarnefriispedersen@gmail.com

 

 

Anke Haagensen

Anke Haagensen

Tlf. 24 21 62 22

E-mail: anke.haagensen(at)hotmail.com

 

Grete Mamsen

 Tlf. 26 92 70 26

 E-mail: greteiversenmamsen@hotmail.com

 

Jørn Vestergaard

Kirkeværge  

Jørn Vestergaard

Tlf. 21 26 94 01

E-mail: h-j@vestergaard.mail.dk