Konfirmander

Konfirmationer i 2024:

Kr. Himmelfartsdag den 9. maj 2024 kl. 9.00 

Kr. Himmelfartsdag den 9. maj 2024 kl. 11.00

Søndag den 12. maj 2024 kl. 10.00

Ønske om dato og tidspunkt indgives elektonisk på tilmeldingsblanketten, der ligger på kirkens hjemmeside efter sommerferien. 

Tirsdag den 2. september 2023 kl. 16.30 er der gudstjeneste i Tønder Kristkirke med efterfølgende information om forløbet. Her udleveres også en plan for konfirmandundervisningen. 

Plan for konfirmander 2023/2024: Klik her

Klippekort: Klik her