Menighedsrådets møder

Tønder Menighedsråd afholder normalt møde den 2. tirsdag i måneden.

Møderne er offentlige og foregår her:

Brorsonhus

Kirkepladsen 2

6270 Tønder

Næste menighedsrådsmøde er tirsdag den 12. december 2023 kl. 18.00.

Dagsorden foreligger ca. 4 dage før mødet.