Begravelse eller bisættelse

Ved dødsfald kan du finde oplysning om anmeldelse af dødsfald og begravelse på km.dk/borgerinformation.

Begravelse eller bisættelse
Anmodning om begravelse eller ligbrænding (bisættelse) sker digitalt via borger.dk, hvor pårørende med NemId selv sender anmodningen eller giver fuldmagt hertil til en bedemand.

Dødsfaldet skal anmeldes til præsten. Normalt kontakter de efterladte en bedemand, der i så fald påtager sig at ordne alt praktisk vedrørende begravelsen/bisættelsen, herunder at træffe de nødvendige aftaler med kirkegården, kordegnekontoret og den præst, der eventuelt skal medvirke.

Når de nødvendige aftaler er truffet, mødes de pårørende med præsten til en samtale.

De efterladte kan selv vælge, om handlingen skal foregå fra kirken eller fra kirkegårdskapellet.

Var afdøde udmeldt af folkekirken, tages det normalt som udtryk for et ønske om, at der ikke skal medvirke en præst.

Se evt. yderligere informationer under Kirkegården.

Min sidste vilje

"Min Sidste Vilje" - klik her

Ved at udfylde "Min Sidste Vilje" hjælper du din familie til at træffe nogle af de mange valg, der stiller sig ved en begravelse eller bisættelse. Vi anbefaler, at du udfylder de følgende sider i samarbejde med din nærmeste familie.

"Min Sidste Vilje" er ikke et juridisk dokument, men det er vores klare erfaring, at pårørende føler sig hjulpet og trøstet, når de har den mulighed at imødekomme afdødes sidste ønsker.