Ansatte ved kirken

Jannet Hansen

Helene Feddersen

Kordegn

Kirkepladsen 2

6270 Tønder

Tlf: 74 72 20 80 

E-mail: hekh@km.dk

Sikker henvendelse
Jannet Hansen

Trine Ellemann

Regnskabsfører

Tlf. 30 35 74 73

E-mail: tre@km.dk

Jannet Hansen

Steen Wrensted Jensen

Organist

Louisevej 6

6100 Haderslev

Tlf. 24 40 17 27

E-mail: swj@km.dk

Henrik Snitgaard

Henrik Snitgaard

Kirketjener

Kirkepladsen 2

6270 Tønder

E-mail: hesni@km.dk

Tlf. 40 35 40 54, mandag - lørdag kl. 09.00 - 15.45

Jannet Hansen

Bjarne Rasmussen

Kirketjener

Kirkepladsen 2

6270 Tønder

E-mail: br@km.dk

Tlf. 40 35 40 54, mandag - lørdag kl. 09.00 - 15.45

Jannet Hansen

Emma Louise Jensen

Kirkegårdsleder

Ribe Landevej 47

6270 Tønder

Tlf. 21 26 08 80

E-mail: tonder-kirkegaard@mail.tele.dk